Mănăstiri


XENOFONT

Ctitorul acestei manastiri a fost cuviosul Xenofonte prin sec. X. Acesta fusese un viteaz grec, care si-a săvârsit viata împreună cu cei doi fii ai săi, Ioan si Arcadie, în lavra cea mare. Amiralul Simeon Enuncul a reînoit-o. El se făcu călugăr cu trei membrii din suita sa: Eusebiu, Candid si Ilarion. In 1285, fu distrusă de către unionistii Latini, dar a fost refăcută de către domnitorii Tării Românesti. Pe la 1545, a fost reînoită de către boierii Craioveni: Barbu Banu, Danciu Vornicu, Pârvu si Radu. Are trei icoane făcătoare de minuni foarte frumoase. Una a Maicii Domnului căreia i se zice si "„Povătuitoarea", una a Sfantului Gheorghe si alta a Sfantului Dimitrie. Sfinte moaste are: o bucată din capul Sfantului mucenic Trifon, mâna Sfintei Marina, a Sfantului Modest si altele. Biblioteca: pe lângă cărti de valoare mai au si câteva manuscrise dintre care 8 pe pergament din sec. XII-XIV-lea, cuprinzând chestii bisericesti si 3 manuscrise pe pergament cuprinzând liturghia Sfantului Ioan Hrisostom.

Mănăstirea Xenofont se află pe malul mării, între Mănăstirile Dohiariu și Sfântul Pantelimon. Este închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și a fost construită în secolul al X-lea de Cuviosul Xenofont, de la care și-a luat și numele.

La anul 1083 a venit și s-a făcut călugăr în această mănăstire Ștefan, Amiralul împăratului Nichifor, primind numele de Simeon. Mai târziu, acesta a ajuns stareț al mănăstirii. El a ajutat foarte mult mănăstirea din punct de vedere material.

În curtea mănăstirii se află două biserici, una fiind mai nouă, cu catapeteasmă din marmură lucrată foarte frumos. Biserica veche, de dimensiuni mai reduse a fost refăcută de doi boieri români, Duca și Radu, în anul 1545. De asemenea, au ajutat foarte mult domnitorii români Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu și alții, În biserica veche se păstrează vasul care a fost umplut cu untdelemn prin minune de Maica Domnului, atunci când se terminase untdelemnul în mănăstire.

Se păstrează și două icoane preafrumoase lucrate în mozaic, reprezentând pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.

Pe malul mării este un izvor făcut prin minune de Sfântul Gheorghe și chiar dacă este la nivelul mării, apa este dulce și bună de băut.

Dintre sfintele moaște care se află în această mănăstire, amintim: Capul Sfântului Mucenic Trifon, părticele de la Sfânta Muceniță Marina, Sfinții Cosma și Damian, Sfântul Arcadie, precum și o bucată de piatră de la Mormântul Domnului.

Mai sus de mănăstire, la o oră de mers se află Schitul Xenofontului sau al Bunei Vestiri.

Numărul monahilor din mănăstire și din jurul ei este de 70.

MănăstiriNoutati


Sfântul Mucenic Cosma Protosul

El a fost Protos al Sfintei Chinotite în momentul în care susţinătorii unirii cu romano-catolicii, ca urmare a politicii ecleziastice a împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul și a Patriarhului ...

Mai mult

Sfântul Cuvios Petru Atonitul

Cuviosul Petru a fost de neam grec, cu rânduiala ostaş şi voievod. El a venit la călugărie în acest chip: fiind trimis cu multe feluri de oşti la război în Siria, s-a întâmplat ca ostile greceşti ...

Mai mult

Cuviosul Gherontie Athonitul

Mănăstirea Vuleftiria era situată lângă mare, acolo unde se află astăzi Chilia „Sfântul Elefterie” a schitului „Sfânta Ana”. Datorită aşezării sale, mănăstirea era deseori ataca ...

Mai mult

Cuviosul Nou Mucenic Ignatie Athonitul

Sfântul Nou Mucenic Ignatie s-a născut în satul Eski Zagora (Stara Zagora) din ţinutul Târnovo şi a fost botezat Ioan. Când Ioan era încă copil, părinţii săi, Gheorghe şi Maria, s-au mutat în or ...

Mai mult

Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul

Pe Cuviosul Atanasie, cel vrednic de laudele celor fără de moarte, l-a odrăslit în viaţa cea muritoare şi omenească cetatea cea mare Trapezunda şi a învăţat carte în Bizanţ, iar munţii ...

Mai mult

Sfântul Nil Athonitul

Acest Sfânt Nil s-a născut la Morea. Fiind ieromonah, a mers împreună cu unchiul lui la Sfântul Munte Athos şi acolo s-a nevoit până la capătul zilelor lui ca zăvorât la un loc muntos şi pustiu ...

Mai mult

Siluan Athonitul

Cuviosul Siluan (Simeon Ivanovici Antonov) s-a născut în 1866 într-o familie modestă de ţărani ruşi, alcătuită - pe lângă părinţi - din cinci băieţi şi două fete. Tatăl lui Simeon, ...

Mai mult

Maxim Cavsocalivitul (13 ianuarie)

Cuviosul părinte Maxim, care a trăit la anul 1320, era din Lampsac, din părinţi de neam bun, binecredincioşi şi îmbunătăţiţi, care fiindcă erau lipsiţi de fii, rugau totdeauna pe Dumnezeu cu lacr ...

Mai mult