Mănăstiri


CutlumusCtitorii ei au fost Alexe Comneanu, împăratul Bizantului, si călugărul Calist Cotlomuseanu (sec. IX), un arab evlavios de la care îsi trage si numele.Din cauza ca mama acestuia era crestină, devine si el crestin, schimbându-si numele său arab, în Constantin, iar din călugărie, Calist. Mai târziu, această manastire a fost jefuită, iar Vodă Neagoe Basarab, Mircea cel Bătrân si Vintilă Vodă, domnii Tării Românesti, au refăcut-o si au împodobit-o din nou. Aici a fost Protas, fostul mitropolit al Ungro-Vlahiei Hariton (1372-1380+), din care pricină se mai numeste si Manastirea Sfantul Hariton. In 1766, a vietuit aici ca simplu călugăr Matei, patriarhul Alexandriei, care a înzestrat-o cu avere. Aici se află icoana Mântuitorului si a Maicii Domnului numită "„Mijlocitoarea", făcătoare de minuni. Are părticele de la diferiti sfinti: capul Sfantului Haralambie, piciorul Sfintei Ana, capul Sfantului Alipie Stâlpnicul precum si mâna stângă a lui Grigore Teologul, Sfantul Paraschevi , Sfanta Anastasia (izbavitoarea de otrava). Pe lângă cărti vechi de ritual si teologie, are si manuscrise, 94 pe pergament, cuprinzând chestiuni bisericesti din sec. X-XIV-lea, 300 manuscrise cu materii si muzică bisericească din sec. XIV-XIX-lea. In paraclis se afla icoana Maicii Domnului "Tare Aparatoare" (sec.XIII) - aparatoare de foc si de frica.

Această mănăstire se află în apropierea Kareii și a fost zidită în secolul al XII-lea de un voievod arab, care s-a încreștinat și s-a călugărit, schimbându-și numele din Cutlumuș în Constantin, iar mănăstirii i-a rămas denumirea de Cutlumuș, după numele lui cel vechi. Mănăstirea mai are și alte denumiri: „Mănăstirea voievodului", „Lavra țărilor Române" și „Mănăstirea lui Hariton".

Numirea aceasta de „Lavra țărilor Române" a primit-o datorită faptului că a fost foarte mult ajutată de domnitorii români și a avut foarte mulți viețuitori români, având în câteva rânduri și stareți români. În acea perioadă, la o strană se cânta grecește, iar la cealaltă românește.

Se spune că odată, năvălind barbarii asupra Sfântului Munte, jefuind și arzând mănăstirile, când au ajuns în apropierea Mănăstirii Cutlumuș, s-a lăsat o ceață atât de deasă și întunecată, încât barbarii nu mai vedeau nici la doi pași. Învârtindu-se în jurul mănăstirii, nu au reușit să o găsească, fiind acoperită de harul lui Dumnezeu. Astfel a scăpat mănăstirea prin minune de jefuire.

Voievozii români care au ajutat cel mai mult mănăstirea au fost: Nicolae Alexandru Basarab, Vladislav I, Vlad Călugărul, Neagoe Basarab, Radu de la Afumați, Mircea Ciobanu, Mihai Viteazul, Matei Basarab și mulți alții.

Pe teritoriul mănăstirii se află și Schitul Cutlumuș, închinat Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, în care, cu ani în urmă, se nevoiau foarte mulți români.

Mănăstirea are multe sfinte moaște, din care amintim: o părticică a Sântului Mucenic Evstratie, un deget al Sfintei Mucenițe Marina, moaște de la Sfântul Mucenic Chirie Pruncul, de la Sfântul Mucenic Eustatie Plachida, mâna stângă a Sfântului Alipie Pustnicul, capul Sfântului Haralambie, o parte din piciorul drept al Sfintei Ana și o părticică din Lemnul Sfintei Cruci.

Mănăstirea are în jur de 30 de monahi, în afară de cei care se nevoiesc în schit și chilii, aproximativ 40 de monahi, dintre care 9 călugări români, 3 în mănăstire, iar 6 în schit.

MănăstiriNoutati


Sfântul Mucenic Cosma Protosul

El a fost Protos al Sfintei Chinotite în momentul în care susţinătorii unirii cu romano-catolicii, ca urmare a politicii ecleziastice a împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul și a Patriarhului ...

Mai mult

Sfântul Cuvios Petru Atonitul

Cuviosul Petru a fost de neam grec, cu rânduiala ostaş şi voievod. El a venit la călugărie în acest chip: fiind trimis cu multe feluri de oşti la război în Siria, s-a întâmplat ca ostile greceşti ...

Mai mult

Cuviosul Gherontie Athonitul

Mănăstirea Vuleftiria era situată lângă mare, acolo unde se află astăzi Chilia „Sfântul Elefterie” a schitului „Sfânta Ana”. Datorită aşezării sale, mănăstirea era deseori ataca ...

Mai mult

Cuviosul Nou Mucenic Ignatie Athonitul

Sfântul Nou Mucenic Ignatie s-a născut în satul Eski Zagora (Stara Zagora) din ţinutul Târnovo şi a fost botezat Ioan. Când Ioan era încă copil, părinţii săi, Gheorghe şi Maria, s-au mutat în or ...

Mai mult

Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul

Pe Cuviosul Atanasie, cel vrednic de laudele celor fără de moarte, l-a odrăslit în viaţa cea muritoare şi omenească cetatea cea mare Trapezunda şi a învăţat carte în Bizanţ, iar munţii ...

Mai mult

Sfântul Nil Athonitul

Acest Sfânt Nil s-a născut la Morea. Fiind ieromonah, a mers împreună cu unchiul lui la Sfântul Munte Athos şi acolo s-a nevoit până la capătul zilelor lui ca zăvorât la un loc muntos şi pustiu ...

Mai mult

Siluan Athonitul

Cuviosul Siluan (Simeon Ivanovici Antonov) s-a născut în 1866 într-o familie modestă de ţărani ruşi, alcătuită - pe lângă părinţi - din cinci băieţi şi două fete. Tatăl lui Simeon, ...

Mai mult

Maxim Cavsocalivitul (13 ianuarie)

Cuviosul părinte Maxim, care a trăit la anul 1320, era din Lampsac, din părinţi de neam bun, binecredincioşi şi îmbunătăţiţi, care fiindcă erau lipsiţi de fii, rugau totdeauna pe Dumnezeu cu lacr ...

Mai mult